NẠP BÌNH CHỮA CHÁY

Hiện nay, vấn đề hỏa hoạn diễn ra rất nhiều, bất kể là vào mùa nào trong năm. Đa số thì các vụ cháy đều để lại hậu quả rất nghiệm trọng về người và của. Do vậy, chúng ta nên trang bị bình chữa cháy cho nơi ở và làm việc để đề phòng khi có sự cố. Hơn nữa, bình chữa cháy để thời gian lâu sẽ không còn tác dụng, khi đó chúng ta cần phải bảo trì, nạp lại bình để chủ động hơn trong công tác PCCC…

Showing all 9 results